قیمت لپ تاپ دل

قیمت Laptop Dell

بهترین قیمت فروش انواع لپ تاپ دل Laptop Dell در مدلهای مختلف با تنوع قیمت و مشخصات در فروشگاه اینترنتی کیمیا آنلاین
جدیدترین ها
  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-ZA
  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-ZA
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  در سالیان اخیر لپ‌تاپ‌هایInspiron 3593 کمپانی Dell همواره به عنوان یکی از بهترین و محبوب ترین لپ تاپ ها در بازار مطرح بوده و این شرکت در سری جدید نسل خاص و متفاوتی از این لپ تاپ ها را با نام انحصاری Dell Inspiron 3593 وارد بازار کرده که نسبت به مدل های پیشین شاهد تغییرات چشم گیری هستیم. تمامی این دستگاه ها از پردازنده های شرکت اینتل بهره می برند و صفحه نمایش این سری از لپ تاپ های دل 15.6 اینچی می باشد.


  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-ZB
  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-ZB
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  در سالیان اخیر لپ‌تاپ‌هایInspiron 3593 کمپانی Dell همواره به عنوان یکی از بهترین و محبوب ترین لپ تاپ ها در بازار مطرح بوده و این شرکت در سری جدید نسل خاص و متفاوتی از این لپ تاپ ها را با نام انحصاری Dell Inspiron 3593 وارد بازار کرده که نسبت به مدل های پیشین شاهد تغییرات چشم گیری هستیم. تمامی این دستگاه ها از پردازنده های شرکت اینتل بهره می برند و صفحه نمایش این سری از لپ تاپ های دل 15.6 اینچی می باشد.


  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-ZC
  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-ZC
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  در سالیان اخیر لپ‌تاپ‌هایInspiron 3593 کمپانی Dell همواره به عنوان یکی از بهترین و محبوب ترین لپ تاپ ها در بازار مطرح بوده و این شرکت در سری جدید نسل خاص و متفاوتی از این لپ تاپ ها را با نام انحصاری Dell Inspiron 3593 وارد بازار کرده که نسبت به مدل های پیشین شاهد تغییرات چشم گیری هستیم. تمامی این دستگاه ها از پردازنده های شرکت اینتل بهره می برند و صفحه نمایش این سری از لپ تاپ های دل 15.6 اینچی می باشد.


  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-ZD
  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-ZD
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  در سالیان اخیر لپ‌تاپ‌هایInspiron 3593 کمپانی Dell همواره به عنوان یکی از بهترین و محبوب ترین لپ تاپ ها در بازار مطرح بوده و این شرکت در سری جدید نسل خاص و متفاوتی از این لپ تاپ ها را با نام انحصاری Dell Inspiron 3593 وارد بازار کرده که نسبت به مدل های پیشین شاهد تغییرات چشم گیری هستیم. تمامی این دستگاه ها از پردازنده های شرکت اینتل بهره می برند و صفحه نمایش این سری از لپ تاپ های دل 15.6 اینچی می باشد.


  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-ZE
  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-ZE
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  در سالیان اخیر لپ‌تاپ‌هایInspiron 3593 کمپانی Dell همواره به عنوان یکی از بهترین و محبوب ترین لپ تاپ ها در بازار مطرح بوده و این شرکت در سری جدید نسل خاص و متفاوتی از این لپ تاپ ها را با نام انحصاری Dell Inspiron 3593 وارد بازار کرده که نسبت به مدل های پیشین شاهد تغییرات چشم گیری هستیم. تمامی این دستگاه ها از پردازنده های شرکت اینتل بهره می برند و صفحه نمایش این سری از لپ تاپ های دل 15.6 اینچی می باشد.


  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-ZF
  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-ZF
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  در سالیان اخیر لپ‌تاپ‌هایInspiron 3593 کمپانی Dell همواره به عنوان یکی از بهترین و محبوب ترین لپ تاپ ها در بازار مطرح بوده و این شرکت در سری جدید نسل خاص و متفاوتی از این لپ تاپ ها را با نام انحصاری Dell Inspiron 3593 وارد بازار کرده که نسبت به مدل های پیشین شاهد تغییرات چشم گیری هستیم. تمامی این دستگاه ها از پردازنده های شرکت اینتل بهره می برند و صفحه نمایش این سری از لپ تاپ های دل 15.6 اینچی می باشد.


  Laptop Dell Inspiron 3593-D
  Laptop Dell Inspiron 3593-D
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  در سالیان اخیر لپ‌تاپ‌هایInspiron 3593 کمپانی Dell همواره به عنوان یکی از بهترین و محبوب ترین لپ تاپ ها در بازار مطرح بوده و این شرکت در سری جدید نسل خاص و متفاوتی از این لپ تاپ ها را با نام انحصاری Dell Inspiron 3593 وارد بازار کرده که نسبت به مدل های پیشین شاهد تغییرات چشم گیری هستیم. تمامی این دستگاه ها از پردازنده های شرکت اینتل بهره می برند و صفحه نمایش این سری از لپ تاپ های دل 15.6 اینچی می باشد.


  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-A
  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-A
  لپ تاپ Laptop

  تماس بگیرید


  در سالیان اخیر لپ‌تاپ‌های Inspiron 3593 کمپانی Dell همواره به عنوان یکی از بهترین و محبوب ترین لپ تاپ ها در بازار مطرح بوده و این شرکت در سری جدید نسل خاص و متفاوتی از این لپ تاپ ها را با نام انحصاری Dell Inspiron 3593 وارد بازار کرده که نسبت به مدل های پیشین شاهد تغییرات چشم گیری هستیم. تمامی این دستگاه ها از پردازنده های شرکت اینتل بهره می برند و صفحه نمایش این سری از لپ تاپ های دل 15.6 اینچی می باشد.


  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-B
  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-B
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  در سالیان اخیر لپ‌تاپ‌های Inspiron 3593 کمپانی Dell همواره به عنوان یکی از بهترین و محبوب ترین لپ تاپ ها در بازار مطرح بوده و این شرکت در سری جدید نسل خاص و متفاوتی از این لپ تاپ ها را با نام انحصاری Dell Inspiron 3593 وارد بازار کرده که نسبت به مدل های پیشین شاهد تغییرات چشم گیری هستیم. تمامی این دستگاه ها از پردازنده های شرکت اینتل بهره می برند و صفحه نمایش این سری از لپ تاپ های دل 15.6 اینچی می باشد.


  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-C
  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-C
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  در سالیان اخیر لپ‌تاپ‌های Inspiron 3593 کمپانی Dell همواره به عنوان یکی از بهترین و محبوب ترین لپ تاپ ها در بازار مطرح بوده و این شرکت در سری جدید نسل خاص و متفاوتی از این لپ تاپ ها را با نام انحصاری Dell Inspiron 3593 وارد بازار کرده که نسبت به مدل های پیشین شاهد تغییرات چشم گیری هستیم. تمامی این دستگاه ها از پردازنده های شرکت اینتل بهره می برند و صفحه نمایش این سری از لپ تاپ های دل 15.6 اینچی می باشد.


  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-D
  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-D
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  در سالیان اخیر لپ‌تاپ‌های Inspiron 3593 کمپانی Dell همواره به عنوان یکی از بهترین و محبوب ترین لپ تاپ ها در بازار مطرح بوده و این شرکت در سری جدید نسل خاص و متفاوتی از این لپ تاپ ها را با نام انحصاری Dell Inspiron 3593 وارد بازار کرده که نسبت به مدل های پیشین شاهد تغییرات چشم گیری هستیم. تمامی این دستگاه ها از پردازنده های شرکت اینتل بهره می برند و صفحه نمایش این سری از لپ تاپ های دل 15.6 اینچی می باشد.


  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-F
  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-F
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  در سالیان اخیر لپ‌تاپ‌های Inspiron 3593 کمپانی Dell همواره به عنوان یکی از بهترین و محبوب ترین لپ تاپ ها در بازار مطرح بوده و این شرکت در سری جدید نسل خاص و متفاوتی از این لپ تاپ ها را با نام انحصاری Dell Inspiron 3593 وارد بازار کرده که نسبت به مدل های پیشین شاهد تغییرات چشم گیری هستیم. تمامی این دستگاه ها از پردازنده های شرکت اینتل بهره می برند و صفحه نمایش این سری از لپ تاپ های دل 15.6 اینچی می باشد.


  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-X
  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-X
  لپ تاپ Laptop

  تماس بگیرید


  در سالیان اخیر لپ‌تاپ‌های Inspiron 3593 کمپانی Dell همواره به عنوان یکی از بهترین و محبوب ترین لپ تاپ ها در بازار مطرح بوده و این شرکت در سری جدید نسل خاص و متفاوتی از این لپ تاپ ها را با نام انحصاری Dell Inspiron 3593 وارد بازار کرده که نسبت به مدل های پیشین شاهد تغییرات چشم گیری هستیم. تمامی این دستگاه ها از پردازنده های شرکت اینتل بهره می برند و صفحه نمایش این سری از لپ تاپ های دل 15.6 اینچی می باشد.


  Laptop Dell Inspiron 3593-L
  Laptop Dell Inspiron 3593-L
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  در سالیان اخیر لپ‌تاپ‌هایInspiron 3593 کمپانی Dell همواره به عنوان یکی از بهترین و محبوب ترین لپ تاپ ها در بازار مطرح بوده و این شرکت در سری جدید نسل خاص و متفاوتی از این لپ تاپ ها را با نام انحصاری Dell Inspiron 3593 وارد بازار کرده که نسبت به مدل های پیشین شاهد تغییرات چشم گیری هستیم. تمامی این دستگاه ها از پردازنده های شرکت اینتل بهره می برند و صفحه نمایش این سری از لپ تاپ های دل 15.6 اینچی می باشد.


  Laptop Dell Inspiron 3593-M
  Laptop Dell Inspiron 3593-M
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  در سالیان اخیر لپ‌تاپ‌هایInspiron 3593 کمپانی Dell همواره به عنوان یکی از بهترین و محبوب ترین لپ تاپ ها در بازار مطرح بوده و این شرکت در سری جدید نسل خاص و متفاوتی از این لپ تاپ ها را با نام انحصاری Dell Inspiron 3593 وارد بازار کرده که نسبت به مدل های پیشین شاهد تغییرات چشم گیری هستیم. تمامی این دستگاه ها از پردازنده های شرکت اینتل بهره می برند و صفحه نمایش این سری از لپ تاپ های دل 15.6 اینچی می باشد.


  Laptop Dell Inspiron 3581-A
  Laptop Dell Inspiron 3581-A
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  لپ تاپ دل اینسپایرون 3581 یکی از مدل های جدید سری 3000 دل می باشد که از نظر طراحی بدنه زیبا و شیک می باشد. لپ تاپ Dell اینسپایرون 3581 که مناسب امور روزمره و اداری تا استفاده های مهندسی نظیر نقشه کشی است و از جدید ترین نسل پردازنده های شرکت اینتل بهره می برد تا بسته به مشخصات فنی خیال شما از بابت کارهای پردازشی سنگین هم راحت باشد. این لپ تاپ با وزن حدود 2.2 کیلوگرمی به راحتی قابل حمل است. صفحه نمایش لپ تاپ دل Inspiron 3581 دارای کیفیت خوبی از نظر روشنایی و کنتراست و کیفیت نمایش است، تقریبا همان چیزی است که انتظار دارید.


  Laptop Dell Inspiron 3581-B
  Laptop Dell Inspiron 3581-B
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  لپ تاپ دل اینسپایرون 3581 یکی از مدل های جدید سری 3000 دل می باشد که از نظر طراحی بدنه زیبا و شیک می باشد. لپ تاپ Dell اینسپایرون 3581 که مناسب امور روزمره و اداری تا استفاده های مهندسی نظیر نقشه کشی است و از جدید ترین نسل پردازنده های شرکت اینتل بهره می برد تا بسته به مشخصات فنی خیال شما از بابت کارهای پردازشی سنگین هم راحت باشد. این لپ تاپ با وزن حدود 2.2 کیلوگرمی به راحتی قابل حمل است. صفحه نمایش لپ تاپ دل Inspiron 3581 دارای کیفیت خوبی از نظر روشنایی و کنتراست و کیفیت نمایش است، تقریبا همان چیزی است که انتظار دارید.


  Laptop Dell Inspiron 3581-C
  Laptop Dell Inspiron 3581-C
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  لپ تاپ دل اینسپایرون 3581 یکی از مدل های جدید سری 3000 دل می باشد که از نظر طراحی بدنه زیبا و شیک می باشد. لپ تاپ Dell اینسپایرون 3581 که مناسب امور روزمره و اداری تا استفاده های مهندسی نظیر نقشه کشی است و از جدید ترین نسل پردازنده های شرکت اینتل بهره می برد تا بسته به مشخصات فنی خیال شما از بابت کارهای پردازشی سنگین هم راحت باشد. این لپ تاپ با وزن حدود 2.2 کیلوگرمی به راحتی قابل حمل است. صفحه نمایش لپ تاپ دل Inspiron 3581 دارای کیفیت خوبی از نظر روشنایی و کنتراست و کیفیت نمایش است، تقریبا همان چیزی است که انتظار دارید.


  Laptop Dell Inspiron 3581-D
  Laptop Dell Inspiron 3581-D
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  لپ تاپ دل اینسپایرون 3581 یکی از مدل های جدید سری 3000 دل می باشد که از نظر طراحی بدنه زیبا و شیک می باشد. لپ تاپ Dell اینسپایرون 3581 که مناسب امور روزمره و اداری تا استفاده های مهندسی نظیر نقشه کشی است و از جدید ترین نسل پردازنده های شرکت اینتل بهره می برد تا بسته به مشخصات فنی خیال شما از بابت کارهای پردازشی سنگین هم راحت باشد. این لپ تاپ با وزن حدود 2.2 کیلوگرمی به راحتی قابل حمل است. صفحه نمایش لپ تاپ دل Inspiron 3581 دارای کیفیت خوبی از نظر روشنایی و کنتراست و کیفیت نمایش است، تقریبا همان چیزی است که انتظار دارید.


  Laptop Dell Inspiron 5593 - L
  Laptop Dell Inspiron 5593 - L
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  در سالیان اخیر لپ‌تاپ‌های Inspiron 5593 کمپانی Dell همواره به عنوان یکی از بهترین و محبوب ترین لپ تاپ ها در بازار مطرح بوده و این شرکت در سری جدید نسل خاص و متفاوتی از این لپ تاپ ها را با نام انحصاری Dell Inspiron 5593 وارد بازار کرده که نسبت به مدل های پیشین شاهد تغییرات چشم گیری هستیم. تمامی این دستگاه ها از پردازنده های شرکت اینتل بهره می برند و صفحه نمایش این سری از لپ تاپ های دل 15.6 اینچی می باشد.


  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-I
  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-I
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  در سالیان اخیر لپ‌تاپ‌های Inspiron 3593 کمپانی Dell همواره به عنوان یکی از بهترین و محبوب ترین لپ تاپ ها در بازار مطرح بوده و این شرکت در سری جدید نسل خاص و متفاوتی از این لپ تاپ ها را با نام انحصاری Dell Inspiron 3593 وارد بازار کرده که نسبت به مدل های پیشین شاهد تغییرات چشم گیری هستیم. تمامی این دستگاه ها از پردازنده های شرکت اینتل بهره می برند و صفحه نمایش این سری از لپ تاپ های دل 15.6 اینچی می باشد.


  Laptop Dell Vostro 3590-A
  Laptop Dell Vostro 3590-A
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  لپ تاپ Vostro 3590 از جدیدترین سری لپ تاپ های خانواده وسترو و از سری 3000 کمپانی بزرگ دل " Dell " می‌باشد. بدنه این مدل از پلاستیک فشرده می باشد که بسیار زیبا و مشتری پسند طراحی گردیده و تغییرات زیادی با مدلهای قبلی خود کرده است. این مدل با رنگ‌ مشکی عرضه شده و توانسته سلیقه بسیاری از کاربران را تامین نماید. Dell Vostro 3590 با آخرین تکنولوژی روز طراحی گردیده و از پردازنده قدرتمند اینتل نسل ده با استفاده می‌کند.


  Laptop Dell Vostro 3590-B
  Laptop Dell Vostro 3590-B
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  لپ تاپ Vostro 3590 از جدیدترین سری لپ تاپ های خانواده وسترو و از سری 3000 کمپانی بزرگ دل " Dell " می‌باشد. بدنه این مدل از پلاستیک فشرده می باشد که بسیار زیبا و مشتری پسند طراحی گردیده و تغییرات زیادی با مدلهای قبلی خود کرده است. این مدل با رنگ‌ مشکی عرضه شده و توانسته سلیقه بسیاری از کاربران را تامین نماید. Dell Vostro 3590 با آخرین تکنولوژی روز طراحی گردیده و از پردازنده قدرتمند اینتل نسل ده با استفاده می‌کند.


  Laptop Dell Vostro 3590-C
  Laptop Dell Vostro 3590-C
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  لپ تاپ Vostro 3590 از جدیدترین سری لپ تاپ های خانواده وسترو و از سری 3000 کمپانی بزرگ دل " Dell " می‌باشد. بدنه این مدل از پلاستیک فشرده می باشد که بسیار زیبا و مشتری پسند طراحی گردیده و تغییرات زیادی با مدلهای قبلی خود کرده است. این مدل با رنگ‌ مشکی عرضه شده و توانسته سلیقه بسیاری از کاربران را تامین نماید. Dell Vostro 3590 با آخرین تکنولوژی روز طراحی گردیده و از پردازنده قدرتمند اینتل نسل ده با استفاده می‌کند.


  Laptop Dell Vostro 3590-D
  Laptop Dell Vostro 3590-D
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  لپ تاپ Vostro 3590 از جدیدترین سری لپ تاپ های خانواده وسترو و از سری 3000 کمپانی بزرگ دل " Dell " می‌باشد. بدنه این مدل از پلاستیک فشرده می باشد که بسیار زیبا و مشتری پسند طراحی گردیده و تغییرات زیادی با مدلهای قبلی خود کرده است. این مدل با رنگ‌ مشکی عرضه شده و توانسته سلیقه بسیاری از کاربران را تامین نماید. Dell Vostro 3590 با آخرین تکنولوژی روز طراحی گردیده و از پردازنده قدرتمند اینتل نسل ده با استفاده می‌کند.


  Laptop Dell Latitude 7300-A
  Laptop Dell Latitude 7300-A
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  کمپانی Dell با طراحی و ساخت مدلهای صنعتی و قابل حمل در سری Latitude توانسته نیازهای طیف وسیعی از مشتریان بازار که احتیاج به لپ تاپ هایی مستحکم برای کار در شرایط سخت و در عین حال Portable را دارند، براورده سازد. از سری محصولات شرکت دل مدل Latitude 7300 که با طراحی زیبای الگو گرفته از مدلهای XPS این کمپانی تولید گردیده در سال 2019 به بازار آمد و با وزن سبک، ضخامت کم و ویژگی های صنعتی خود توانسته سهم مناسبی از بازار را به خود اختصاص دهد هرچند قیمت آن چندان اقتصادی نمی باشد.


  Laptop Dell Latitude 5500-C
  Laptop Dell Latitude 5500-C
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  کمپانی Dell با طراحی و ساخت مدلهای صنعتی و قابل حمل در سری Latitude توانسته نیازهای طیف وسیعی از مشتریان بازار که احتیاج به لپ تاپ هایی مستحکم برای کار در شرایط سخت و در عین حال Portable را دارند، براورده سازد. از سری محصولات شرکت دل مدل Latitude 5500 که با طراحی زیبای الگو گرفته از مدلهای XPS این کمپانی تولید گردیده در سال 2019 به بازار آمد و با وزن مناسب، ضخامت نسبتا کم و ویژگی های صنعتی خود توانسته سهم مناسبی از بازار را به خود اختصاص دهد هرچند قیمت آن چندان اقتصادی نمی باشد.


  Laptop Dell Latitude 5500-A
  Laptop Dell Latitude 5500-A
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  کمپانی Dell با طراحی و ساخت مدلهای صنعتی و قابل حمل در سری Latitude توانسته نیازهای طیف وسیعی از مشتریان بازار که احتیاج به لپ تاپ هایی مستحکم برای کار در شرایط سخت و در عین حال Portable را دارند، براورده سازد. از سری محصولات شرکت دل مدل Latitude 5500 که با طراحی زیبای الگو گرفته از مدلهای XPS این کمپانی تولید گردیده در سال 2019 به بازار آمد و با وزن مناسب، ضخامت نسبتا کم و ویژگی های صنعتی خود توانسته سهم مناسبی از بازار را به خود اختصاص دهد هرچند قیمت آن چندان اقتصادی نمی باشد.


  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-E
  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-E
  لپ تاپ Laptop

  غير موجود


  در سالیان اخیر لپ‌تاپ‌های Inspiron 3593 کمپانی Dell همواره به عنوان یکی از بهترین و محبوب ترین لپ تاپ ها در بازار مطرح بوده و این شرکت در سری جدید نسل خاص و متفاوتی از این لپ تاپ ها را با نام انحصاری Dell Inspiron 3593 وارد بازار کرده که نسبت به مدل های پیشین شاهد تغییرات چشم گیری هستیم. تمامی این دستگاه ها از پردازنده های شرکت اینتل بهره می برند و صفحه نمایش این سری از لپ تاپ های دل 15.6 اینچی می باشد.


  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-G
  Laptop Dell Inspiron 3593-SLR-G
  لپ تاپ Laptop

  تماس بگیرید


  در سالیان اخیر لپ‌تاپ‌های Inspiron 3593 کمپانی Dell همواره به عنوان یکی از بهترین و محبوب ترین لپ تاپ ها در بازار مطرح بوده و این شرکت در سری جدید نسل خاص و متفاوتی از این لپ تاپ ها را با نام انحصاری Dell Inspiron 3593 وارد بازار کرده که نسبت به مدل های پیشین شاهد تغییرات چشم گیری هستیم. تمامی این دستگاه ها از پردازنده های شرکت اینتل بهره می برند و صفحه نمایش این سری از لپ تاپ های دل 15.6 اینچی می باشد.