قیمت پاور

قیمت Power

بهترین قیمت فروش انواع پاور Power در مدلهای مختلف با تنوع قیمت و مشخصات در فروشگاه اینترنتی کیمیا آنلاین
جدیدترین ها
  Power GREEN GP330A-ESD
  Power GREEN GP330A-ESD
  پاور Power

  ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان


  گرین همواره در تهیه و تولید پاورهای قوی و حرفه ای زبانزد خاص و عام بوده و همین موضوع سبب شده تا محصولات این شرکت همواره در میان برترین ها قرار داشته باشد. GP330A-ESD مدل جدید محصولات این شرکت می باشد که از قابلیت های بسیار زیادی برخوردار است که طراحی و تولید آن مطابق با آخرین اصلاحالت استاندارد سازمان های جهانی می باشد. مدل جدید این شرکت از با بهره‌ بری از فن آوری های جدید، فوق‌العاده کم صدا شده و با بهره‌مندی از سیستم هوشمند تناسب دمای داخلی با دور فن رعایت می شود.


  Power GREEN GP530A-HED
  Power GREEN GP530A-HED
  پاور Power

  غير موجود


  گرین همواره در تهیه و تولید پاورهای قوی و حرفه ای زبانزد خاص و عام بوده و همین موضوع سبب شده تا محصولات این شرکت همواره در میان برترین ها قرار داشته باشد. GP530A-HED مدل جدید محصولات این شرکت می باشد که از قابلیت های بسیار زیادی برخوردار است که طراحی و تولید آن مطابق با آخرین اصلاحالت استاندارد سازمان های جهانی می باشد. مدل جدید این شرکت از با بهره‌ بری از فن آوری های جدید، فوق‌العاده کم صدا شده و با بهره‌مندی از سیستم هوشمند تناسب دمای داخلی با دور فن رعایت می شود.


  Power GREEN GP580A-EUD
  Power GREEN GP580A-EUD
  پاور Power

  ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان


  گرین همواره در تهیه و تولید پاورهای قوی و حرفه ای زبانزد خاص و عام بوده و همین موضوع سبب شده تا محصولات این شرکت همواره در میان برترین ها قرار داشته باشد. GP580A-EUD مدل جدید محصولات این شرکت می باشد که از قابلیت های بسیار زیادی برخوردار است که طراحی و تولید آن مطابق با آخرین اصلاحالت استاندارد سازمان های جهانی می باشد. مدل جدید این شرکت از با بهره‌ بری از فن آوری های جدید، فوق‌العاده کم صدا شده و با بهره‌مندی از سیستم هوشمند تناسب دمای داخلی با دور فن رعایت می شود.


  Power GREEN GP1050B-OCDG
  Power GREEN GP1050B-OCDG
  پاور Power

  غير موجود


  گرین همواره در تهیه و تولید پاورهای قوی و حرفه ای زبانزد خاص و عام بوده و همین موضوع سبب شده تا محصولات این شرکت همواره در میان برترین ها قرار داشته باشد. GP1050B-OCDG مدل جدید محصولات این شرکت می باشد که از قابلیت های بسیار زیادی برخوردار است که طراحی و تولید آن مطابق با آخرین اصلاحالت استاندارد سازمان های جهانی می باشد. مدل جدید این شرکت از با بهره‌ بری از فن آوری های جدید، فوق‌العاده کم صدا شده و با بهره‌مندی از سیستم هوشمند تناسب دمای داخلی با دور فن رعایت می شود.


  Power GREEN GP1200B-OCDG
  Power GREEN GP1200B-OCDG
  پاور Power

  ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان


  گرین همواره در تهیه و تولید پاورهای قوی و حرفه ای زبانزد خاص و عام بوده و همین موضوع سبب شده تا محصولات این شرکت همواره در میان برترین ها قرار داشته باشد. GP1200B-OCDG مدل جدید محصولات این شرکت می باشد که از قابلیت های بسیار زیادی برخوردار است که طراحی و تولید آن مطابق با آخرین اصلاحالت استاندارد سازمان های جهانی می باشد. مدل جدید این شرکت از با بهره‌ بری از فن آوری های جدید، فوق‌العاده کم صدا شده و با بهره‌مندی از سیستم هوشمند تناسب دمای داخلی با دور فن رعایت می شود.


  Power GREEN GP1350B-OCDG
  Power GREEN GP1350B-OCDG
  پاور Power

  تماس بگیرید


  گرین همواره در تهیه و تولید پاورهای قوی و حرفه ای زبانزد خاص و عام بوده و همین موضوع سبب شده تا محصولات این شرکت همواره در میان برترین ها قرار داشته باشد. GP1350B-OCDG مدل جدید محصولات این شرکت می باشد که از قابلیت های بسیار زیادی برخوردار است که طراحی و تولید آن مطابق با آخرین اصلاحالت استاندارد سازمان های جهانی می باشد. مدل جدید این شرکت از با بهره‌ بری از فن آوری های جدید، فوق‌العاده کم صدا شده و با بهره‌مندی از سیستم هوشمند تناسب دمای داخلی با دور فن رعایت می شود.


  Power DeepCool DN350
  Power DeepCool DN350
  پاور Power

  غير موجود


  دیپ کول همواره در تهیه و تولید پاورهای قوی و حرفه ای زبانزد خاص و عام بوده و همین موضوع سبب شده تا محصولات این شرکت همواره در میان برترین ها قرار داشته باشد. DN350 مدل جدید محصولات این شرکت می باشد که از قابلیت های بسیار زیادی برخوردار است که طراحی و تولید آن مطابق با آخرین اصلاحالت استاندارد سازمان های جهانی می باشد. مدل جدید این شرکت از با بهره‌ بری از فن آوری های جدید، فوق‌العاده کم صدا شده و با بهره‌مندی از سیستم هوشمند تناسب دمای داخلی با دور فن رعایت می شود


  Power GREEN GP220F
  Power GREEN GP220F
  پاور Power

  غير موجود


  گرین همواره در تهیه و تولید پاورهای قوی و حرفه ای زبانزد خاص و عام بوده و همین موضوع سبب شده تا محصولات این شرکت همواره در میان برترین ها قرار داشته باشد.GP220F مدل جدید محصولات این شرکت می باشد که از قابلیت های بسیار زیادی برخوردار است که طراحی و تولید آن مطابق با آخرین اصلاحالت استاندارد سازمان های جهانی می باشد. مدل جدید این شرکت از با بهره‌ بری از فن آوری های جدید، فوق‌العاده کم صدا شده و با بهره‌مندی از سیستم هوشمند تناسب دمای داخلی با دور فن رعایت می شود.


  Power GREEN GP580A-HED
  Power GREEN GP580A-HED
  پاور Power

  تماس بگیرید


  گرین همواره در تهیه و تولید پاورهای قوی و حرفه ای زبانزد خاص و عام بوده و همین موضوع سبب شده تا محصولات این شرکت همواره در میان برترین ها قرار داشته باشد.GP580A-HED مدل جدید محصولات این شرکت می باشد که از قابلیت های بسیار زیادی برخوردار است که طراحی و تولید آن مطابق با آخرین اصلاحالت استاندارد سازمان های جهانی می باشد. مدل جدید این شرکت از با بهره‌ بری از فن آوری های جدید، فوق‌العاده کم صدا شده و با بهره‌مندی از سیستم هوشمند تناسب دمای داخلی با دور فن رعایت می شود.


  Power GREEN GP480A-HED
  Power GREEN GP480A-HED
  پاور Power

  غير موجود


  گرین همواره در تهیه و تولید پاورهای قوی و حرفه ای زبانزد خاص و عام بوده و همین موضوع سبب شده تا محصولات این شرکت همواره در میان برترین ها قرار داشته باشد.GP480A-HED مدل جدید محصولات این شرکت می باشد که از قابلیت های بسیار زیادی برخوردار است که طراحی و تولید آن مطابق با آخرین اصلاحالت استاندارد سازمان های جهانی می باشد. مدل جدید این شرکت از با بهره‌ بری از فن آوری های جدید، فوق‌العاده کم صدا شده و با بهره‌مندی از سیستم هوشمند تناسب دمای داخلی با دور فن رعایت می شود.


  Power GREEN GP430A-HED
  Power GREEN GP430A-HED
  پاور Power

  غير موجود


  گرین همواره در تهیه و تولید پاورهای قوی و حرفه ای زبانزد خاص و عام بوده و همین موضوع سبب شده تا محصولات این شرکت همواره در میان برترین ها قرار داشته باشد.GP430A-HED مدل جدید محصولات این شرکت می باشد که از قابلیت های بسیار زیادی برخوردار است که طراحی و تولید آن مطابق با آخرین اصلاحالت استاندارد سازمان های جهانی می باشد. مدل جدید این شرکت از با بهره‌ بری از فن آوری های جدید، فوق‌العاده کم صدا شده و با بهره‌مندی از سیستم هوشمند تناسب دمای داخلی با دور فن رعایت می شود.


  Power DeepCool DN650 80 PLUS
  Power DeepCool DN650 80 PLUS
  پاور Power

  تماس بگیرید


  دیپ کول همواره در تهیه و تولید پاورهای قوی و حرفه ای زبانزد خاص و عام بوده و همین موضوع سبب شده تا محصولات این شرکت همواره در میان برترین ها قرار داشته باشد. DN650 80 PLUS مدل جدید محصولات این شرکت می باشد که از قابلیت های بسیار زیادی برخوردار است که طراحی و تولید آن مطابق با آخرین اصلاحالت استاندارد سازمان های جهانی می باشد. مدل جدید این شرکت از با بهره‌ بری از فن آوری های جدید، فوق‌العاده کم صدا شده و با بهره‌مندی از سیستم هوشمند تناسب دمای داخلی با دور فن رعایت می شود


  Power DeepCool DQ850-M 80PLUS GOLD
  Power DeepCool DQ850-M 80PLUS GOLD
  پاور Power

  غير موجود


  دیپ کول همواره در تهیه و تولید پاورهای قوی و حرفه ای زبانزد خاص و عام بوده و همین موضوع سبب شده تا محصولات این شرکت همواره در میان برترین ها قرار داشته باشد. DQ850-M 80PLUS GOLD مدل جدید محصولات این شرکت می باشد که از قابلیت های بسیار زیادی برخوردار است که طراحی و تولید آن مطابق با آخرین اصلاحالت استاندارد سازمان های جهانی می باشد. مدل جدید این شرکت از با بهره‌ بری از فن آوری های جدید، فوق‌العاده کم صدا شده و با بهره‌مندی از سیستم هوشمند تناسب دمای داخلی با دور فن رعایت می شود


  Power Raidmax RX-535AP-R 80PLUS BRONZE
  Power Raidmax RX-535AP-R 80PLUS BRONZE
  پاور Power

  غير موجود


  پاور یکی از اجزای مهم یک سخت‌افزار کیس به شمار می‌رود . مدل RX-535AP-R 80PLUS BRONZE با وزن 1.80 کیلو گرم دارای یک فن در سایز120 میلی‌متر است.تمامی سخت افزارها انرژی خود را خودشان تهیه میکنند و یا از پاور استفاده میکنند . پاورها را بر اساس قدرت و میزان تواناییشان، می‌توان به دو دسته معمولی و حرفه‌ای تقسیم کرد پس بخاطر اهمیت زیاد پاور باید به خرید آن توجه کرد،


  Power GREEN GP650A-UK PLUS Computer
  Power GREEN GP650A-UK PLUS Computer
  پاور Power

  ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان


  گرین همواره در تهیه و تولید پاورهای قوی و حرفه ای زبانزد خاص و عام بوده و همین موضوع سبب شده تا محصولات این شرکت همواره در میان برترین ها قرار داشته باشد. GP650A-UK PLUS Computer مدل جدید محصولات این شرکت می باشد که از قابلیت های بسیار زیادی برخوردار است که طراحی و تولید آن مطابق با آخرین اصلاحالت استاندارد سازمان های جهانی می باشد. مدل جدید این شرکت از با بهره‌ بری از فن آوری های جدید، فوق‌العاده کم صدا شده و با بهره‌مندی از سیستم هوشمند تناسب دمای داخلی با دور فن رعایت می شود.


  Power Cooler Master MWE white 550 Computer Power Supply
  Power Cooler Master MWE white 550 Computer Power Supply
  پاور Power

  ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان


  کولر مستر همواره در تهیه و تولید پاورهای قوی و حرفه ای زبانزد خاص و عام بوده و همین موضوع سبب شده تا محصولات این شرکت همواره در میان برترین ها قرار داشته باشد. Cooler Master MWE white 550 Computer Power Supply مدل جدید محصولات این شرکت می باشد که از قابلیت های بسیار زیادی برخوردار است که طراحی و تولید آن مطابق با آخرین اصلاحالت استاندارد سازمان های جهانی می باشد. مدل جدید این شرکت از با بهره‌ بری از فن آوری های جدید، فوق‌العاده کم صدا شده و با بهره‌مندی از سیستم هوشمند تناسب دمای داخلی با دور فن رعایت می شود.


  Power Cooler Master V650 Modular Computer Power Supply
  Power Cooler Master V650 Modular Computer Power Supply
  پاور Power

  غير موجود


  کولر مستر همواره در تهیه و تولید پاورهای قوی و حرفه ای زبانزد خاص و عام بوده و همین موضوع سبب شده تا محصولات این شرکت همواره در میان برترین ها قرار داشته باشد. Cooler Master V650 Modular Computer Power Supply مدل جدید محصولات این شرکت می باشد که از قابلیت های بسیار زیادی برخوردار است که طراحی و تولید آن مطابق با آخرین اصلاحالت استاندارد سازمان های جهانی می باشد. مدل جدید این شرکت از با بهره‌ بری از فن آوری های جدید، فوق‌العاده کم صدا شده و با بهره‌مندی از سیستم هوشمند تناسب دمای داخلی با دور فن رعایت می شود.


  Power Cooler Master V750 Modular Computer Power Supply
  Power Cooler Master V750 Modular Computer Power Supply
  پاور Power

  غير موجود


  کولر مستر همواره در تهیه و تولید پاورهای قوی و حرفه ای زبانزد خاص و عام بوده و همین موضوع سبب شده تا محصولات این شرکت همواره در میان برترین ها قرار داشته باشد. Cooler Master V750 Modular Computer Power Supply مدل جدید محصولات این شرکت می باشد که از قابلیت های بسیار زیادی برخوردار است که طراحی و تولید آن مطابق با آخرین اصلاحالت استاندارد سازمان های جهانی می باشد. مدل جدید این شرکت از با بهره‌ بری از فن آوری های جدید، فوق‌العاده کم صدا شده و با بهره‌مندی از سیستم هوشمند تناسب دمای داخلی با دور فن رعایت می شود.


  Power Sharkoon SilentStorm SFX Bronze 350W
  Power Sharkoon SilentStorm SFX Bronze 350W
  پاور Power

  به زودی


  Sharkoon همواره در تهیه و تولید پاور پیشرو بوده که سبب شده تا محصولات این شرکت همواره طرفداران زیادی داشته باشد.SilentStorm SFX Bronze 350W مدل جدید محصولات شارکن می باشد که از2 شاخه کانتکتور SATA بهره میبرد و حدتکثر توان آن 750 وات بصورت پیوسته میباشد. SilentStorm SFX Bronze 350W دارای استاندارد راندمان مصرف انرژی 80PLUS BRONZE بوده و تغذیه آن SFX 3.2 میباشد. کارکرد SilentStorm SFX Bronze 350W تقریبا بی صدا و 50هزار ساعت عمر مفید و مناسب کیس های خانگی و اداری است.


  Power Sharkoon SilentStorm Cool Zero 750W
  Power Sharkoon SilentStorm Cool Zero 750W
  پاور Power

  تماس بگیرید


  Sharkoon همواره در تهیه و تولید پاور پیشرو بوده که سبب شده تا محصولات این شرکت همواره طرفداران زیادی داشته باشد. SilentStorm Cool Zero 750Wمدل جدید محصولات شارکن می باشد که از12 شاخه کانتکتور SATA بهره میبرد و حدتکثر توان آن 750 وات بصورت پیوسته میباشد. SilentStorm Cool Zero 750W دارای استاندارد راندمان مصرف انرژی 80PLUS BRONZE بوده و تغذیه آن ATX 2.4 میباشد. کارکرد SilentStorm Cool Zero 750Wتقریبا بی صدا و مناسب کیس های خانگی و اداری است.


  Power Sharkoon WPM Gold ZERO 750W
  Power Sharkoon WPM Gold ZERO 750W
  پاور Power

  غير موجود


  Sharkoon همواره در تهیه و تولید پاور پیشرو بوده که سبب شده تا محصولات این شرکت همواره طرفداران زیادی داشته باشد. WPM Gold ZERO 750W مدل جدید محصولات شارکن می باشد که از 9 شاخه کانتکتور SATA بهره میبرد و حدتکثر توان آن 750 وات بصورت پیوسته میباشد. WPM Gold ZERO 750Wدارای استاندارد راندمان مصرف انرژی 80PLUS BRONZE بوده و تغذیه آن ATX 12V میباشد. کارکرد WPM Gold ZERO 750W تقریبا بی صدا و 100هزار ساعت عمر مفید و مناسب کیس های خانگی و اداری است.


  Power Sharkoon SilentStorm SFX Gold 500W
  Power Sharkoon SilentStorm SFX Gold 500W
  پاور Power

  به زودی


  Sharkoon همواره در تهیه و تولید پاور پیشرو بوده که سبب شده تا محصولات این شرکت همواره طرفداران زیادی داشته باشد. SilentStorm SFX Gold 500W مدل جدید محصولات شارکن می باشد که از 4 شاخه کانتکتور SATA بهره میبرد و حدتکثر توان آن 750 وات بصورت پیوسته میباشد.SilentStorm SFX Gold 500W دارای استاندارد راندمان مصرف انرژی 80PLUS BRONZE بوده و تغذیه آن ATX 12V میباشد. کارکرد SilentStorm SFX Gold 500W تقریبا بی صدا و 100هزار ساعت عمر مفید و مناسب کیس های خانگی و اداری است.


  Power Sharkoon SilentStorm Cool Zero 650W Gold
  Power Sharkoon SilentStorm Cool Zero 650W Gold
  پاور Power

  تماس بگیرید


  Sharkoon همواره در تهیه و تولید پاور پیشرو بوده که سبب شده تا محصولات این شرکت همواره طرفداران زیادی داشته باشد. SilentStorm Cool Zero 650W Gold مدل جدید محصولات شارکن می باشد که از 12 شاخه کانتکتور SATA بهره میبرد و حدتکثر توان آن 750 وات بصورت پیوسته میباشد. SilentStorm Cool Zero 650W Gold دارای استاندارد راندمان مصرف انرژی 80PLUS BRONZE بوده و تغذیه آن ATX 2.4 میباشد. کارکرد SilentStorm Cool Zero 650W Gold تقریبا بی صدا و 50هزار ساعت عمر مفید و مناسب کیس های خانگی و اداری است.


  Power Sharkoon SilentStorm SFX Bronze 450W
  Power Sharkoon SilentStorm SFX Bronze 450W
  پاور Power

  به زودی


  Sharkoon همواره در تهیه و تولید پاور پیشرو بوده که سبب شده تا محصولات این شرکت همواره طرفداران زیادی داشته باشد. SilentStorm SFX Bronze 450W مدل جدید محصولات شارکن می باشد که از 3 شاخه کانتکتور SATA بهره میبرد و حدتکثر توان آن 750 وات بصورت پیوسته میباشد.SilentStorm SFX Bronze 450W دارای استاندارد راندمان مصرف انرژی 80PLUS BRONZE بوده و تغذیه آن SFX 3.2 میباشد. کارکرد SilentStorm SFX Bronze 450W تقریبا بی صدا و 50هزار ساعت عمر مفید و مناسب کیس های خانگی و اداری است.


  Power Sharkoon SilentStorm Cool Zero 850W Gold
  Power Sharkoon SilentStorm Cool Zero 850W Gold
  پاور Power

  تماس بگیرید


  Sharkoon همواره در تهیه و تولید پاور پیشرو بوده که سبب شده تا محصولات این شرکت همواره طرفداران زیادی داشته باشد. Sharkoon SilentStorm Cool Zero 850W Gold مدل جدید محصولات شارکن می باشد که از 12 شاخه کانتکتور SATA بهره میبرد و حدتکثر توان آن 750 وات بصورت پیوسته میباشد. Sharkoon SilentStorm Cool Zero 850W Gold دارای استاندارد راندمان مصرف انرژی 80PLUS BRONZE بوده و تغذیه آن ATX 12V میباشد. کارکرد Sharkoon SilentStorm Cool Zero 850W Gold تقریبا بی صدا و 50هزار ساعت عمر مفید و مناسب کیس های خانگی و اداری است.