قیمت کامپیوتر

قیمت Computer

بهترین قیمت فروش انواع کامپیوتر Computer در مدلهای مختلف با تنوع قیمت و مشخصات در فروشگاه اینترنتی کیمیا آنلاین
جدیدترین ها
  Computer HP ProDesk 400 G5 - K
  Computer HP ProDesk 400 G5 - K
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  مینی کیس ProDesk 400 G5 محصول دیگری از شرکت اچ پی (HP) است که از پردازنده‌ قوی شرکت اینتل بهره می‌برد. HP ProDesk 400 G5 میزان حافظه رم مناسبی برای کار های خانگی و اداری داراست. کارت گرافیک Intel UHD 630 نیز در این مینی کیس در نظر گرفته شده ، حافظه داخلی مناسب، یک ماوس و یک کیبورد شرکت HP از دیگر ویژگی های این مینی کیس به شمار می رود.


  Computer HP ProDesk 400 G5 - B
  Computer HP ProDesk 400 G5 - B
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  مینی کیس ProDesk 400 G5 محصول دیگری از شرکت اچ پی (HP) است که از پردازنده‌ قوی شرکت اینتل بهره می‌برد. HP ProDesk 400 G5 میزان حافظه رم مناسبی برای کار های خانگی و اداری داراست. کارت گرافیک GeForce GT 710 نیز در این مینی کیس در نظر گرفته شده ، حافظه داخلی مناسب، یک ماوس و یک کیبورد شرکت HP از دیگر ویژگی های این مینی کیس به شمار می رود.


  Computer HP ProDesk 400 G5 - J
  Computer HP ProDesk 400 G5 - J
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  مینی کیس ProDesk 400 G5 محصول دیگری از شرکت اچ پی (HP) است که از پردازنده‌ قوی شرکت اینتل بهره می‌برد. HP ProDesk 400 G5 میزان حافظه رم مناسبی برای کار های خانگی و اداری داراست. کارت گرافیک GeForce GT 710 نیز در این مینی کیس در نظر گرفته شده ، حافظه داخلی مناسب، یک ماوس و یک کیبورد شرکت HP از دیگر ویژگی های این مینی کیس به شمار می رود.


  Computer HP ProDesk 400 G5 - S
  Computer HP ProDesk 400 G5 - S
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  مینی کیس ProDesk 400 G5 محصول دیگری از شرکت اچ پی (HP) است که از پردازنده‌ قوی شرکت اینتل بهره می‌برد. HP ProDesk 400 G5 میزان حافظه رم مناسبی برای کار های خانگی و اداری داراست. کارت گرافیک Intel UHD 630 نیز در این مینی کیس در نظر گرفته شده ، حافظه داخلی مناسب، یک ماوس و یک کیبورد شرکت HP از دیگر ویژگی های این مینی کیس به شمار می رود.


  Computer HP ProDesk 400 G5 - I
  Computer HP ProDesk 400 G5 - I
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  مینی کیس ProDesk 400 G5 محصول دیگری از شرکت اچ پی (HP) است که از پردازنده‌ قوی شرکت اینتل بهره می‌برد. HP ProDesk 400 G5 میزان حافظه رم مناسبی برای کار های خانگی و اداری داراست. کارت گرافیک Intel UHD 630 نیز در این مینی کیس در نظر گرفته شده ، حافظه داخلی مناسب، یک ماوس و یک کیبورد شرکت HP از دیگر ویژگی های این مینی کیس به شمار می رود.


  Computer HP ProDesk 400 G5 - H
  Computer HP ProDesk 400 G5 - H
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  مینی کیس ProDesk 400 G5 محصول دیگری از شرکت اچ پی (HP) است که از پردازنده‌ قوی شرکت اینتل بهره می‌برد. HP ProDesk 400 G5 میزان حافظه رم مناسبی برای کار های خانگی و اداری داراست. کارت گرافیک GeForce GT 710 نیز در این مینی کیس در نظر گرفته شده ، حافظه داخلی مناسب، یک ماوس و یک کیبورد شرکت HP از دیگر ویژگی های این مینی کیس به شمار می رود.


  Computer HP ProDesk 400 G5 - Q
  Computer HP ProDesk 400 G5 - Q
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  مینی کیس ProDesk 400 G5 محصول دیگری از شرکت اچ پی (HP) است که از پردازنده‌ قوی شرکت اینتل بهره می‌برد. HP ProDesk 400 G5 میزان حافظه رم مناسبی برای کار های خانگی و اداری داراست. کارت گرافیک Intel UHD 630 نیز در این مینی کیس در نظر گرفته شده ، حافظه داخلی مناسب، یک ماوس و یک کیبورد شرکت HP از دیگر ویژگی های این مینی کیس به شمار می رود.


  Computer HP ProDesk 400 G5 - G
  Computer HP ProDesk 400 G5 - G
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  مینی کیس ProDesk 400 G5 محصول دیگری از شرکت اچ پی (HP) است که از پردازنده‌ قوی شرکت اینتل بهره می‌برد. HP ProDesk 400 G5 میزان حافظه رم مناسبی برای کار های خانگی و اداری داراست. کارت گرافیک Intel UHD 630 نیز در این مینی کیس در نظر گرفته شده ، حافظه داخلی مناسب، یک ماوس و یک کیبورد شرکت HP از دیگر ویژگی های این مینی کیس به شمار می رود.


  Computer HP ProDesk 400 G5 - E
  Computer HP ProDesk 400 G5 - E
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  مینی کیس ProDesk 400 G5 محصول دیگری از شرکت اچ پی (HP) است که از پردازنده‌ قوی شرکت اینتل بهره می‌برد. HP ProDesk 400 G5 میزان حافظه رم مناسبی برای کار های خانگی و اداری داراست. کارت گرافیک Intel UHD 630 نیز در این مینی کیس در نظر گرفته شده ، حافظه داخلی مناسب، یک ماوس و یک کیبورد شرکت HP از دیگر ویژگی های این مینی کیس به شمار می رود.


  Computer HP ProDesk 400 G5 - D
  Computer HP ProDesk 400 G5 - D
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  مینی کیس ProDesk 400 G5 محصول دیگری از شرکت اچ پی (HP) است که از پردازنده‌ قوی شرکت اینتل بهره می‌برد. HP ProDesk 400 G5 میزان حافظه رم مناسبی برای کار های خانگی و اداری داراست. کارت گرافیک GeForce GT 710 نیز در این مینی کیس در نظر گرفته شده ، حافظه داخلی مناسب، یک ماوس و یک کیبورد شرکت HP از دیگر ویژگی های این مینی کیس به شمار می رود.


  Computer HP ProDesk 400 G5 - M
  Computer HP ProDesk 400 G5 - M
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  مینی کیس ProDesk 400 G5 محصول دیگری از شرکت اچ پی (HP) است که از پردازنده‌ قوی شرکت اینتل بهره می‌برد. HP ProDesk 400 G5 میزان حافظه رم مناسبی برای کار های خانگی و اداری داراست. کارت گرافیک Intel UHD 630 نیز در این مینی کیس در نظر گرفته شده ، حافظه داخلی مناسب، یک ماوس و یک کیبورد شرکت HP از دیگر ویژگی های این مینی کیس به شمار می رود.


  Computer HP ProDesk 400 G5 - R
  Computer HP ProDesk 400 G5 - R
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  مینی کیس ProDesk 400 G5 محصول دیگری از شرکت اچ پی (HP) است که از پردازنده‌ قوی شرکت اینتل بهره می‌برد. HP ProDesk 400 G5 میزان حافظه رم مناسبی برای کار های خانگی و اداری داراست. کارت گرافیک Intel UHD 630 نیز در این مینی کیس در نظر گرفته شده ، حافظه داخلی مناسب، یک ماوس و یک کیبورد شرکت HP از دیگر ویژگی های این مینی کیس به شمار می رود.


  Computer HP ProDesk 400 G5 - N
  Computer HP ProDesk 400 G5 - N
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  مینی کیس ProDesk 400 G5 محصول دیگری از شرکت اچ پی (HP) است که از پردازنده‌ قوی شرکت اینتل بهره می‌برد. HP ProDesk 400 G5 میزان حافظه رم مناسبی برای کار های خانگی و اداری داراست. کارت گرافیک GeForce GT 710 نیز در این مینی کیس در نظر گرفته شده ، حافظه داخلی مناسب، یک ماوس و یک کیبورد شرکت HP از دیگر ویژگی های این مینی کیس به شمار می رود.


  Computer HP ProDesk 400 G5 - L
  Computer HP ProDesk 400 G5 - L
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  مینی کیس ProDesk 400 G5 محصول دیگری از شرکت اچ پی (HP) است که از پردازنده‌ قوی شرکت اینتل بهره می‌برد. HP ProDesk 400 G5 میزان حافظه رم مناسبی برای کار های خانگی و اداری داراست. کارت گرافیک GeForce GT 710 نیز در این مینی کیس در نظر گرفته شده و به یک ترابایت حافظه داخلی مجهز شده و دارای یک ماوس و کیبورد شرکت HP می باشد.


  Computer HP ProDesk 400 G5 - C
  Computer HP ProDesk 400 G5 - C
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  مینی کیس ProDesk 400 G5 محصول دیگری از شرکت اچ پی (HP) است که از پردازنده‌ قوی شرکت اینتل بهره می‌برد. HP ProDesk 400 G5 میزان حافظه رم مناسبی برای کار های خانگی و اداری داراست. کارت گرافیک Intel UHD 630 نیز در این مینی کیس در نظر گرفته شده ، حافظه داخلی مناسب، یک ماوس و یک کیبورد شرکت HP از دیگر ویژگی های این مینی کیس به شمار می رود.


  Computer HP ProDesk 400 G5 - O
  Computer HP ProDesk 400 G5 - O
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  مینی کیس ProDesk 400 G5 محصول دیگری از شرکت اچ پی (HP) است که از پردازنده‌ قوی شرکت اینتل بهره می‌برد. HP ProDesk 400 G5 میزان حافظه رم مناسبی برای کار های خانگی و اداری داراست. کارت گرافیک Intel UHD 630 نیز در این مینی کیس در نظر گرفته شده ، حافظه داخلی مناسب، یک ماوس و یک کیبورد شرکت HP از دیگر ویژگی های این مینی کیس به شمار می رود.


  Computer HP ProDesk 400 G5 - P
  Computer HP ProDesk 400 G5 - P
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  مینی کیس ProDesk 400 G5 محصول دیگری از شرکت اچ پی (HP) است که از پردازنده‌ قوی شرکت اینتل بهره می‌برد. HP ProDesk 400 G5 میزان حافظه رم مناسبی برای کار های خانگی و اداری داراست. کارت گرافیک GeForce GTX 1650 نیز در این مینی کیس در نظر گرفته شده و به یک ترابایت حافظه داخلی و 250 گیگابایت SSD مجهز شده و دارای یک ماوس و کیبورد شرکت HP می باشد.


  Computer HP ProDesk 400 G5 - F
  Computer HP ProDesk 400 G5 - F
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  مینی کیس ProDesk 400 G5 محصول دیگری از شرکت اچ پی (HP) است که از پردازنده‌ قوی شرکت اینتل بهره می‌برد. HP ProDesk 400 G5 میزان حافظه رم مناسبی برای کار های خانگی و اداری داراست. کارت گرافیک GeForce GT 710 نیز در این مینی کیس در نظر گرفته شده و به یک و نیم ترابایت حافظه داخلی مجهز شده و دارای یک ماوس و کیبورد شرکت HP می باشد.


  Computer HP ProDesk 400 G5 - T
  Computer HP ProDesk 400 G5 - T
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  مینی کیس ProDesk 400 G5 محصول دیگری از شرکت اچ پی (HP) است که از پردازنده‌ قوی شرکت اینتل بهره می‌برد. HP ProDesk 400 G5 میزان حافظه رم مناسبی برای کار های خانگی و اداری داراست. کارت گرافیک GeForce GTX 1650 نیز در این مینی کیس در نظر گرفته شده و به یک و نیم ترابایت حافظه داخلی مجهز شده و دارای یک ماوس و کیبورد شرکت HP می باشد.


  Computer HP ProDesk 400 G5 - A
  Computer HP ProDesk 400 G5 - A
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  مینی کیس ProDesk 400 G5 محصول دیگری از شرکت اچ پی (HP) است که از پردازنده‌ قوی شرکت اینتل بهره می‌برد. HP ProDesk 400 G5 میزان حافظه رم مناسبی برای کار های خانگی و اداری داراست. کارت گرافیک Intel UHD 630 نیز در این مینی کیس در نظر گرفته شده و به یک ترابایت حافظه داخلی مجهز شده و دارای یک ماوس و کیبورد شرکت HP می باشد.


  Computer Apple Mac Mini MRTT2 Space Gray
  Computer Apple Mac Mini MRTT2 Space Gray
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  نسل جدید و حرفه ای کامپیوترهای شرکت اپل با نام Mac Mini MRTT2 Space Gray طراحی و به بازار معرفی شد. این دستگاه که از مشخصات فنی متنوعی سود می برد از ظاهری بی نظیر و استثنایی برخوردار است. از مهم ترین ویژگی های این مدل می توان به هارددیسک داخلی با سرعت چرخش 5400 دور بر دقیقه، بهره مندی از جدید ترین تکنولوژی های روز دنیا، دارا بودن 2 عدد پورت Thunderbolt 2 و شبکه بی‌سیم اشاره کرد.


  Computer FARASSOO FMC-330 Mini PC With 8GB Ram
  Computer FARASSOO FMC-330 Mini PC With 8GB Ram
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  مینی‌کامپیوتر «FMC-330» محصولی از شرکت «فراسو» است. این محصول شرکت فراسو از پردازنده‌ی J3355 سری Celeron شرکت اینتل بهره می‌برد. این پردازنده می‌تواند برای کارهای کامپیوتری بسیار ساده کاربردی باشد. مقدار کش در این پردازنده برابر با 2 مگابایت است.


  Computer FARASSOO FMC-330 Mini PC with 4GB Ram
  Computer FARASSOO FMC-330 Mini PC with 4GB Ram
  کامپیوتر Computer

  غير موجود


  از ویژگی های این مینی پی سی می توان به پردازنده J3355 با فرکانس پردازش 2.5 گیگاهرتز به صورت دو هسته ای اشاره کرد . این مینی پی سی از 4 گیگ رم از نوع DDR3L با قابلیت پشتیبانی از حافظه M2 است . این مینی پی سی فراسو مجهز به 2 پورت USB 3,0 و HDMI است.برای اطلاع از قیمت مینی پی سی مورد نظر خود و خرید مینی پی سی با سبزسنتر نمایندگی فروش مینی پی سی همراه باشید.